Håndtering af kronisk sygdom og smerter

Sygdom og smerter behandles naturligvis primært ad medicinsk og lægefaglig vej. Men i tilfælde af kronisk sygdom eller kroniske smerter, bliver vores liv påvirket i en sådan grad, at vi ofte får brug for hjælp til at finde nye måder leve med følgerne af sygdommen eller smerterne.

Det kan være rigtig svært at overkomme kroniske smerter, eller leve med en kronisk sygdom. For hvordan finder vi vej i at leve med et ubehag der ikke umiddelbart kommer til at gå væk? Det sætter gang i store og svære følelser for de fleste, og det kan derfor være en stor hjælp at få støtte til at håndtere og bearbejde disse efterreaktioner.

Almindelige reaktioner på at leve med kronisk sygdom eller smerter:

  • Vrede, angst, depression, sorg eller opgivenhed og meningsløshed – det kan være rigtig svært at håndtere de store følelser.
  • Svært at være sammen med andre mennesker, eller få familien til at hænge sammen.
  • Humør og temperament bliver udfordret.
  • Selvværd, identitet og fysiske begrænsninger fylder ofte meget, og det kan være svært at acceptere ikke længere at kunne det samme som før – og dermed nemt kan komme til at presse sig selv for hårdt, eller overskride egne grænser.
  • Det kan være svært at håndtere at andre behandler én anderledes, grundet ens sygdom.
  • En del beskriver at de oplever et pres til hurtigt at komme videre og acceptere at nu ser livet anderledes ud.

Ofte bliver vi – i bedste mening – meget hurtigt hjulpet videre til at få det bedste ud af det der er, og ikke dvæle for meget ved det vi ikke kan længere. Sorgen og de følelser der er forbundet med de nye livsvilkår er dog en naturlig og vigtig del af vejen til at finde nye måder at leve med sygdommen eller smerterne.

Jeg følger tæt med i forskningen indenfor sammenhængen mellem psyken og nervesystemet og kan derfor trække på den nyeste viden derfra. Det er langtfra altid at der er en direkte psykologisk komponent i sygdommen. Dog viser nyere forskning mere og mere tydeligt, hvor tæt krop og psyke hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Erfaring viser også helt klart, at når vi får det bedre psykisk bedres de fysiske symptomer.

Jeg har solid erfaring med at arbejde med både kronikere og pårørende til alvorlig og/eller kronisk sygdom.

Jeg er desuden uddannet yogalærer, og tilbyder derfor også mindfulnessteknikker, vejrtrækningsøvelser og afspændingsøvelser der kan være med til at lindre de fysiske symptomer.

_____

Ring til mig på 30115822 eller send en mail til mail@lisebuus.dk for at booke en samtale, eller for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.